დაზიანებული კაბელის შეცვლა 1 წლის განმავლობაში ხდება შემდეგი პირობებით:

• თუ კაბელი არ მუშაობს.

• თუ კაბელი არის გაწყვეტილი (კაბელი არ უნდა იყოს შუაზე გაწყვეტილი).

• თუ კაბელის თავი არის გატეხილი ან დეფორმირებული.

• დაზიანებული კაბელი იცვლება წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.

•კაბელი არ უნდა იყოს დაზიანებული მიზანმიმართულად: გაწყვეტილი შუაზე, გადაჭრილი, დასველებული ან გატეხილი.

• საგარანტიო iCity Warranty სტიკერი არ უნდა იყოს მოხსნილი, გახეული ან გაჭრილი.