მოლარე ოპერატორი

თბილისი

  სახელი გვარი:

  დაბადების თარიღი:

  ტელ. ნომერი:

  ლოკაცია:

  ელ. ფოსტა:

  ენების ცოდნა:

  განათლება (დაწესებულება, ფაკულტეტი, პერიოდი):

  სამუშაო გამოცდილება (არსებობის შემთხვევაში ორგანიზაცია, თანამდებობა, პერიოდი):

  დამატებითი ინფორმაცია თქვენს შესახებ (თვისებები, თრენინგები, ინტერესები, სხვა):

  ფოტოს ატვირთვა:

   

  პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება შპს აისითი”-ს (ს/კ 406115797) მიერ შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მეშვეობით. მონაცემების დამუშავება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მონაცემთა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანია კანდიდატის შესაბამისობის დადგენა არსებულ/სამომავლო ვაკანსიის მოთხოვნებთან, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების მიზნით და შეინახება არაუმეტეს 10 წლის ვადისა; პერსონალური მონაცემების დამუშავება მოხდება ნახევრად ავტომატური ან/და ავტომატური საშუალებების გამოყენებით. კანდიდატი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომელიც თავად მიაწოდა კომპანიას და მოითხოვოს აღნიშნული ინფორმაციის გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და/ან განადგურება; ამისთვის გთხოვთ მოგვმართეთ ელ-ფოსტაზე: info@icity.ge