დაბრუნების ზოგადი პირობები
1. ონლაინ/დისტანციურასდ შეძენილი პროდუქციის უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში.
2. ნივთის უკან დაბრუნებისთვის საჭიროა „ნივთის უკან დაბრუნების ფორმის“ შევსება.
3. უკან დასაბრუნებელი ან/და გადასაცვლელი პროდუქციის დაბრუნება ხდება მომხარებლის მიერ უშუალოდ მაღაზიებში, მდებარე:
• თბილისი, პეკინის #13;
• თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. #19;
• ბათუმი, გორგილაძის #34
4. საკურიერო მომსახურების გამოყენების სურვილის შემთხვევაში, ნივთების გაცვლის ან/და უკან დაბრუნების მიზნებისთვის, საკურიერო მომსახურების ღირებულებას იხდის მომხმარებელი;

პროდუქციის უკან დაბრუნების ან/და გადაცვლის წესები იხილეთ: „ონლაინ შეძენილი ნივთების გაცვლისა ან დაბრუნების პოლიტიკა“